tip 4 woordenschat uitbreiden

Filter toggle

Gebruik de filmpjes om woordbetekenissen te illustreren.

  • NedBox biedt filmpjes aan, uit het leven gegrepen én met een herkenbare context. Woorden of begrippen oppikken uit zulke filmpjes is voor lager geschoolden gemakkelijker dan wanneer die woorden buiten een vanzelfsprekende context worden aangeboden.
  • Ook de woordenschatoefeningen zijn toegankelijk omdat ze vaak opgebouwd zijn rond beeldmateriaal. Ze focussen op woorden die uit het filmpje komen of bij het onderwerp van het filmpje passen.