tip 2 werken met de site zelf

Filter toggle

Verken de site met de leerders indien dat praktisch mogelijk is.
Bekijk hoe de schermen zijn opgebouwd. Wat is er bijvoorbeeld te zien op de

  • homepagina;
  • themapagina’s;
  • pagina met een filmpje of artikel en de oefeningen? “Wat kun je zien?” Er staat links een filmpje en rechts een oefening met eerst een instructie, dan de oefening en onderaan ‘controle’.

Bekijk hoe de site errond is opgebouwd: de site heeft drie niveaus; de leerder kan uit verschillende thema’s kiezen en er zijn oefeningen voor verschillende vaardigheden.

Oefen aan de hand van doe-opdrachten. Enkele voorbeelden:

  • Open de site www.NedBox.be.
  • Klik op een bepaald filmpje van de homepagina.
  • Waar staat het filmpje? Start het filmpje.
  • Wat is de instructie van de oefening? Maak de oefening.
  • Controleer of je de oefening goed hebt gedaan.

Meer info over mediawijsheid en e-inclusie vindt u op http://www.linc-vzw.be/.