Gebruikersvoorwaarden

Filter toggle

1. Auteursrechten

Alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op deze website en op de informatie op deze website (teksten, afbeeldingen en andere items), berusten bij de beheerder, [KU Leuven], hierna ‘beheerder’ genoemd, tenzij expliciet anders vermeld in de bronvermelding.

Bezoekers mogen de website en de informatie erop raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website, bijvoorbeeld het bewerken, reproduceren of  verspreiden van (een deel van) de website, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder.

2. Vrijwaring

Inhoud en kwaliteit van informatie
De informatie op deze website is met zorg samengesteld.  De kwaliteit en de inhoud van de aangeboden informatie worden in de mate van het mogelijke gecontroleerd. Alle informatie op deze website is bedoeld voor studiedoeleinden. De  beheerder velt geen oordeel over de geschiktheid en/of volledigheid van de geboden informatie en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden.  Gebruikers van de website worden uitgenodigd de aanwezigheid van foute, onvolledige of voorbijgestreefde informatie te melden aan de beheerder van de website.
De beheerder behoudt zich ten allen tijde het recht voor om informatie te wijzigen.

Inhoud van sites van derden
De beheerder van de site kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van websites van derden waarnaar via de site wordt gelinkt. Hetzelfde geldt voor de eventuele schending van auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten door deze sites van derden. Tevens kan de beheerder niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden op sites van derden die verwijzen naar deze site.

3. Privacy-beleid

Cookies
Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestandjes die door de browser tijdelijk op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Het doel van deze cookies is met name het vergroten van het gebruiksgemak, omdat daarmee bepaalde informatie, zoals voorkeurinstellingen, gedurende een bezoek aan de website niet steeds opnieuw hoeft te worden ingevoerd.
Om de website beter op de bezoekers af te stemmen en gebruiksvriendelijker te maken, maakt de website daarnaast gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de beheerder te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij ‘Safe Harbour-principles’.
Ook worden, cookies van sociale medianetwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn gebruikt om social media-integratie mogelijk te maken.
Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren door dit in de instellingen van hun browser aan te geven. Bovendien kunnen gebruikers cookies op ieder ogenblik van hun harde schijf verwijderen.

Gebruikersaccounts
Het is mogelijk, maar niet noodzakelijk om op deze website een gebruikersaccount met login aan te maken. Met betrekking tot eventuele gebruikersaccounts gelden de volgende privacy-voorwaarden:
De beheerder gebruikt de via gebruikersaccounts verkregen persoonsgegevens in de eerste plaats voor de uitvoering van de overeenkomsten met de betrokken bezoekers, meer bepaald om  de op de website verrichte handelingen aan de juiste bezoeker toe te kunnen schrijven, en om naar aanleiding van deze handelingen via de website of via e-mail met de juiste bezoeker te kunnen communiceren.
Voorts kan de beheerder alle automatisch gegenereerde persoonsgegevens gebruiken voor statistisch onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van haar dienstverlening.
Tevens kan de beheerder de verkregen persoonsgegevens zelf voor direct marketing-doeleinden gebruiken, die passen binnen de doelstellingen van de website .
Voor alle overige zaken gebruikt de beheerder de gegevens uitsluitend als daarvoor voorafgaandelijk de uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de betrokkene.

Opslag en beheer persoonsgegevens
De persoonsgegevens die de beheerder verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Alleen bepaalde personen in dienst van de beheerder, of in dienst van entiteiten waarmee de beheerder een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot deze gegevens.

Beheer van accountgegevens
Gebruikers met een gebruikersaccount kunnen hun account op deze website en de bijhorende gegevens steeds zelf beheren, door in te loggen met hun gebruikersaccount. Gebruikers kunnen hun account langs deze weg ook verwijderen.  Door een account te verwijderen, wist men onmiddellijk alle bijhorende gegevens. Men kan daarna niet meer inloggen met de gebruikersnaam en het daaraan verbonden wachtwoord. Mocht men zich later bedenken en toch een nieuw account willen aanmaken, dan kan dat opnieuw met datzelfde e-mailadres.

Wijzigingen aan de privacyverklaring
De beheerder behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring uitzonderlijk bij te werken, naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van gebruikers of wijzigingen in de privacywetgeving.

Contact
e-mail beheer@nedbox.be